1. دانشگاه آریا www.aria.edu.af
 2. موسسه تحصیلات عالی تاج www,taj.edu.af
 3. موسسه تحیلات عالی مولانا جلال الدینwww.maulana.edu.af
 4. موسسه تحصیلات عالی سادات www.sadat.edu.af
 5. موسسه تحصیلات عالی راه سعادت www.raheesadaat.edu.af
 6. شعبه موسسه تحصیلات عالی مولانا جلال الدین محمد بلخی ـ سمنگان www.maulana.edu.af
 7. شعبه موسسه تحصیلات عالی ابن سینا - بلخ www.ibnesina.edu.af
 8. موسسه تحیلات عالی حکیم سنایی _ بغلان
 9. شعبه موسسه تحصیلات عالی سلام ـ کندز www.salam.edu.af
 10. موسسه تحصیلات عالی فجرستان ـ تخار www.fajristan.edu.af
 11. موسسه تحصیلات عالی خانه دانش
 12. شعبه موسسه تحصیلات عالی راه سعادت
 13. موسسه تحصیلات عالی برنا ـ بدخشان
 14. موسسه تحصیلات عالی امیر علی شیرنوایی ـ جوزجان
 15. موسسه تحصیلات عالی رشاد ـ فاریاب
 16. موسسه تحصیلات عالی درخشان ـ فاریاب ( تا هنوز عضو اتحادیه نشده است)

آدرس وشماره تماس های موسسات خصوصی شمال

دانشگاه آریا
ساختمان دایمی دانشگاه دانشگاه آریا : قسمت پنجم شهرک امیری
ساختمان تایم شبانه دانشگاه آریا : گذر اتفاق ـ نبش  چهار ارهی کوچه قابله پروین
ساختمان شفاخانه کادری آریا : غرب چهار راهی الکوزی
شماره های تماس:
وب سایت: www.aria.edu.af
آدرس الکترونیکی: info@aria.edu.af

مؤسسه تحصیلات عالی مولانا
آدرس: دشت شور، تعمیر سید کیهان ، مزارشریف ، افغانستان
شمارۀ تماس: 0093۷۹۹۲۵۴۰۰۵ - ۰093۷۰۰۵۷۴۹۲۴
آدرس الکترونیکی: info@maulana.edu.af
وبسایت: www.maulana.edu.af
مؤسسه تحصیلات عالی تاج
مؤسسه تحصیلات عالی سادات
آدرس: مقابل بلاک های رهایشی اشیانه ، مزار شریف افغانستان
وب سایت: www.sadat.edu.af
Go to top