چاپ کردن این صفحه

نشست روسای موسسات ودانشگاه های خصوصی بلخ

امروز مورخ 6 دلو سال 1392 روسای دانشگاه آریا، موسسه تحصیلات عالی تاج، موسسه تحصیلات عالی مولانا جلال الدین محمد بلخی، موسسه تحصیلات عالی سادات، شعبه موسسه تحصیلات عالی ابن سینا، موسسه تحصیلات عالی راه سعادت گردهم  آمده ضمن تعیین مقر موقت اتحادیه موسسات ودانشگاه های شمال،  آمادگی خویش را برای دایر نمودن مجمع عمومی شمال وفعالیت های مشترک اعلام نمودند.