نشست روسای موسسات ودانشگاه های خصوصی بلخ

امروز مورخ 6 دلو سال 1392 روسای دانشگاه آریا، موسسه تحصیلات عالی تاج، موسسه تحصیلات عالی مولانا جلال الدین محمد بلخی، موسسه تحصیلات عالی سادات، شعبه موسسه تحصیلات عالی ابن سینا، موسسه تحصیلات عالی راه سعادت گردهم  آمده ضمن تعیین مقر موقت اتحادیه موسسات ودانشگاه های شمال،  آمادگی خویش را برای دایر نمودن مجمع عمومی شمال وفعالیت های مشترک اعلام نمودند.

 

آدرس وشماره تماس های موسسات خصوصی شمال

دانشگاه آریا
ساختمان دایمی دانشگاه دانشگاه آریا : قسمت پنجم شهرک امیری
ساختمان تایم شبانه دانشگاه آریا : گذر اتفاق ـ نبش  چهار ارهی کوچه قابله پروین
ساختمان شفاخانه کادری آریا : غرب چهار راهی الکوزی
شماره های تماس:
وب سایت: www.aria.edu.af
آدرس الکترونیکی: info@aria.edu.af

مؤسسه تحصیلات عالی مولانا
آدرس: دشت شور، تعمیر سید کیهان ، مزارشریف ، افغانستان
شمارۀ تماس: 0093۷۹۹۲۵۴۰۰۵ - ۰093۷۰۰۵۷۴۹۲۴
آدرس الکترونیکی: info@maulana.edu.af
وبسایت: www.maulana.edu.af
مؤسسه تحصیلات عالی تاج
مؤسسه تحصیلات عالی سادات
آدرس: مقابل بلاک های رهایشی اشیانه ، مزار شریف افغانستان
وب سایت: www.sadat.edu.af
Go to top