اتحادیۀ دانشگاه و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی شمال

اتحادیۀ دانشگاه و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی شمال

امروز مورخ 6 دلو سال 1392 روسای دانشگاه آریا، موسسه تحصیلات عالی تاج، موسسه تحصیلات عالی مولانا جلال الدین محمد بلخی، موسسه تحصیلات عالی سادات، شعبه موسسه تحصیلات عالی ابن سینا، موسسه تحصیلات عالی راه سعادت گردهم  آمده ضمن تعیین مقر موقت اتحادیه موسسات ودانشگاه های شمال،  آمادگی خویش را برای دایر نمودن مجمع عمومی شمال وفعالیت های مشترک اعلام نمودند.

 

مورخ 17 جدی سال جاری، روسای موسسات  وپوهنتون های خصوصی بلخ با رییس ومعاونان دانشگاه بلخ نشست نموده روی همکاری های دوجانبه وتقویت تحصیلات عالی  در شمال گفتگو نمودند.
 بمنظور ادامه  همکاری ها،  قرار شد تا در هرماه یک بار نشست  عمومی با روسا ی موسسات وپوهنتون های خصوصی مزار شریف وهیات رهبری دانشگاه بلخ صورت گیرد.
 ونیز کمیته ی تشکیل گردید تا میکانیزم همکاری میان دانشگاه بلخ وموسسات خصوصی   را طرح ریزی نموده برای تایید وامضای نهایی آن اماده نمایند.

امروز مورخ 15 جدی سال 1392 خورشیدی مطابق به 5 جنوری 2014  سند همکاری اکادمیک میان دانشگاه آریا وموسسه تحصیلات عالی رشاد طی نشستی در مقر شورای علمی دانشگاه آریا توسط عبدالمجید نصرتیار موسس ودبیرکُل دانشگاه آریا وعبدالرشید رشاد موسس موسسه تحصیلات عالی رشاد به امضا رسید.
انتظار می رود با امضای این گونه تفاهم نامه ها روابط دوستانه میان موسسات تحصیلات عالی افغانستان بويژه ولایات شمال کشور عمیق ترشده از توانایی های یکدیگر به نفع مردم وملت نجیب افغانستان استفاده شود .

 

 رییس عمومی وروسای حوزه های اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی انتخاب گردید
به دنبال نشست مجمع عمومی اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی ، هیات مدیره گرد هم جمع شده رییس عمومی اتحادیه ، رییس حوزه شمال، رییس حوزه جنوب غرب، رییس حوزه مشرقی را  انتخاب نمودند:
1. محترم رئین رحمانی رییس پوهنتون کاردان  بحیث رییس عمومی اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی  افغانستان
2. محترم عبدالمجید نصرتیار موسس ودبیرکُل دانشگاه آریا بحیث رییس اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی شمال
3. محترم داکتر محمد ظاهر ایوبی رییس موسسه تحصیلات عالی غالب بحیث رییس اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی حوزه جنوب غرب
4. محترم حفیظ الله حداد معاون علمی پوهنتون خراسان بحیث رییس اتحادیه موسسات

هیات مدیره اتحادیه موسسات  وپوهنتون های خصوصی افغانستان طی نشستی آمادگی خویش را د رمورد تهیه هزینه چاپ دپلوم های فارغان موسسات وپوهنتون های خصوصی نشان داد. این موضوع با هم آهنگی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی افغانستان صورت خواهد گرفت

 رییس عمومی وروسای حوزه های اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی انتخاب گردید
به دنبال نشست مجمع عمومی اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی ، هیات مدیره گرد هم جمع شده رییس عمومی اتحادیه ، رییس حوزه شمال، رییس حوزه جنوب غرب، رییس حوزه مشرقی را  انتخاب نمودند:
1. محترم رئین رحمانی رییس پوهنتون کاردان  بحیث رییس عمومی اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی  افغانستان
2. محترم عبدالمجید نصرتیار موسس ودبیرکُل دانشگاه آریا بحیث رییس اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی شمال
3. محترم داکتر محمد ظاهر ایوبی رییس موسسه تحصیلات عالی غالب بحیث رییس اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی حوزه جنوب غرب
4. محترم حفیظ الله حداد معاون علمی پوهنتون خراسان بحیث رییس اتحادیه موسسات

مجمع عمومی اتحادیه پوهنتون ها وموسسات خصوصی افغانستان طی نشستی مورخ 1392/8/2 خورشیدی  در تالار کانفرانس های وزارت تحصیلات عالی افغانستان با حضور داشت  مسعود ترشت وال رییس موسسات خصوصی  وزارت تحصیلات عالی جناب مهروز رییس پلان وپالیسی مقام وزارت تحصیلات عالی و جناب نوربخش رییس نشرات وزارت تحصیلات عالی هیات مدیره جدید خویش  را با نظارت وزارت تحصیلات عالی ـ حقوق بشرـ دانشگاه کابل  و اتاق تجارت افغانستان قرار ذیل انتخاب نمودند:
1. محترم روئین رحمانی ـ رییس پوهنتون کاردان
2. محترم نداء معصومی ـ رییس موسسه تحصیلات عالی چراغ
3. محترم عبدالمجید نصرتیار ـ موسس ودبیرکُل دانشگاه آریا
4. محترم محمد ظاهر ایوبی ـ رییس موسسه تحصیلات عالی غالب
5. محترم محمد ظاهر اکبری ـ نماینده موسسه تحصیلات عالی کاروان
6. محترم محمد قاسم الیاس نماینده دانشگاه خاتم النیین
7. محترم عبدالله عبدالبر ـ نماینده پوهنتون سلام
8. محترم ذاکر حسین ارشاد ـ معاون علمی موسسه تحصیلات عالی ابن سینا
9. محترم حفیظ الله حداد ـ معاون علمی موسسه تحصیلات عالی خراسان
10. محترم شفیع الله نعیمی رییس موسسه تحصیلات عالی رنا

آدرس وشماره تماس های موسسات خصوصی شمال

دانشگاه آریا
ساختمان دایمی دانشگاه دانشگاه آریا : قسمت پنجم شهرک امیری
ساختمان تایم شبانه دانشگاه آریا : گذر اتفاق ـ نبش  چهار ارهی کوچه قابله پروین
ساختمان شفاخانه کادری آریا : غرب چهار راهی الکوزی
شماره های تماس:
وب سایت: www.aria.edu.af
آدرس الکترونیکی: info@aria.edu.af

مؤسسه تحصیلات عالی مولانا
آدرس: دشت شور، تعمیر سید کیهان ، مزارشریف ، افغانستان
شمارۀ تماس: 0093۷۹۹۲۵۴۰۰۵ - ۰093۷۰۰۵۷۴۹۲۴
آدرس الکترونیکی: info@maulana.edu.af
وبسایت: www.maulana.edu.af
مؤسسه تحصیلات عالی تاج
مؤسسه تحصیلات عالی سادات
آدرس: مقابل بلاک های رهایشی اشیانه ، مزار شریف افغانستان
وب سایت: www.sadat.edu.af
Go to top